vấn đề đăng ký tài khoản

Người gửi: Thiên Đức | Thời gian gửi: 27-07-2019 18:02

Trong: Hỏi đáp khác | Trả lời: | Lần xem: 1260

Thiên Đức

Chi tiết câu hỏi

tại sao đăng ký tài khoản không được vậy. khi đăng ký xong quay lại trang trủ vào phần đăng nhập lại báo tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác là sao vậy???