Triển khai 12 Dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nam

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy có ý kiến, các đơn vị cần làm rõ diện tích đất của dự án không phải thu hồi đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và được HĐND tỉnh thông qua

Còn lại các dự án khác giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành rà soát hoàn thiện các nội dung của dự án đảm bảo theo đúng trình tự và các quy định liên quan.

Mới đây, tại cuộc họp bàn về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, chủ trương đầu tư đối với 12 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở sinh thái Nhật Tân Đông, huyện Kim Bảng (KB-DT13.22); Chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị và đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư nông thôn mới kết hợp dịch vụ, thương mại tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (KB-ĐT03.21).

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Liêm Tiết - Liêm Cần (PL-ĐT05.22-2); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý - khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ (PL-ĐT04.22); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý (PL-ĐT13.22); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Phủ Lý (PL-ĐT12.22).

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Khu Đại học Nam Cao địa phận thành phố Phủ Lý; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang dân cư hiện trạng khu vực phía Nam tổ dân phố Đôn Lương thuộc phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên (DT PK.01.21.3); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư thuộc phường Yên Bắc, phường Tiên Nội thị xã Duy Tiên (DT-ĐT17.22); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư phía Đông Nam tổ dân phố Đôn Lương phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT21.22).

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT09.21); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Khu Đại học Nam Cao địa phận thị xã Duy Tiên.

 

Trên cơ sở báo cáo, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam kết luận, Ban Thường vụ thống nhất với các chủ trương dự án đầu tư theo kế hoạch. Đối với chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Liêm Tiết - Liêm Cần yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các khu đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 và các quy hoạch liên quan.

Cũng tại cuộc họp, việc phân lô bán nền tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh cũng được Ban Thường vụ đặt ra những yêu cầu cụ thế về công tác quản lý, giám sát. Ban Thường vụ nhất trí với việc quy hoạch khu chung cư, nhà liền kề; khuyến khích xây dựng nhà ở đối với diện tích đất được chuyển đổi đúng mục đích.