Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên; địa chỉ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 90 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, cụ thể như sau:

  1. Dãy ki ốt 02 tầng gồm: 22 ki ốt, thời gian thuê: 40 năm

a: Ki ốt 02 tầng mặt ngoài đường D1 (dãy 3A, 3B), đường D2 (dãy 3C, 3D), đường D3 (dãy 3F) gồm 5 ki ốt; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ, thủy hải sản, động vật tươi sống, sản phẩm từ giết mổ động vật):

- Lô 3A-N2, 3A-N3: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 649.700.000 đồng/1 lô.

- Lô 3C-N12, 3D-N6: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 649.700.000 đồng/1 lô.

- Lô 3F-N2: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 671.500.000 đồng/1 lô.

b: Ki ốt mặt trong dãy 2 tầng:

- Đường D1 (dãy 3A) gồm 8 ki ốt; ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (Trừ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, ăn uống, động vật, sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ):

+ Từ lô 3A-T1 đến 3A-T8: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 179.100.000 đồng/1 lô.

- Đường D3 (dãy 3E) gồm 3 ki ốt: Kinh doanh hàng quà, hàng ăn uống:

+ Từ lô 3E-T5 đến 3E-T7: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 186.200.000 đồng/1 lô.

- Đường D3 (dãy 3F) gồm 6 ki ốt: Kinh doanh lương thực, thực phẩm đồ khô, chế biến đóng hộp, đông lạnh:

+ Từ lô 3F-T2 đến 3F-T7: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 186.200.000 đồng/1 lô.

  1. Dãy ki ốt góc 02 tầng gồm: 2 ki ốt, thời gian thuê: 40 năm; Ngành hàng kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp (trừ các sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ giết mổ, thủy hải sản, động vật tươi sống, sản phẩm từ giết mổ động vật):

- Lô 5A-G3: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.204.200.000 đồng/1 lô.

- Lô 5A-LKG3: Giá khởi điểm (cho 40 năm): 1.006.900.000 đồng/1 lô.

  1. Khu ki ốt thoáng gồm 66 lô: Thời gian thuê: 10 năm
  2. a) Ngành hàng thịt, các loại giò chả:

- Lô A3, từ A5 đến A13, A15: Giá khởi điểm (cho 10 năm): 48.600.000 đồng/1lô.

  1. b) Ngành hàng gà, vịt, ngan, ngỗng, gia cầm giết mổ:

- Từ D1 đến D4; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 48.600.000 đồng/1lô.

- Lô D17 Giá khởi điểm (cho 10 năm): 69.700.000 đồng/1lô.

  1. c) Ngành hàng cá, thủy sản, hải sản:

- Từ E1 đến E4, E9 đến E12, E14; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 48.600.000 đồng/1lô.

  1. d) Ngành hàng rau, đậu, củ, hoa quả:

- Từ A35 đến A44, B1 đến B5, B7, B8, từ B18 đến B29, B32, B33, B38, B39; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 48.600.000 đồng/1lô.

  1. e) Ngành hàng quà, bánh, chè cháo:

- Từ C1đến C8; Giá khởi điểm (cho 10 năm): 48.600.000 đồng/1lô.

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Hòa Mạc hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/04/2022 đến hết 17h00’ ngày 25/04/2022.

 Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều vị trí, ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/04/2022 đến hết ngày 19/04/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Khu ki ốt 02 tầng mặt ngoài, ki ốt góc, liền kề góc: 500.000 đồng/1lô.(Năm trăm nghìn đồng),

Khu ki ốt 02 tầng mặt trong: 200.000 đồng/1 lô.(Hai trăm nghìn đồng),

Khu ki ốt thoáng: 100.000 đồng/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:

+ Ki ốt góc, liền kề góc: 200.000.000đồng/1lô (Hai trăm triệu đồng);

+ Khu ki ốt 02 tầng kinh doanh mặt ngoài: 120.000.000đồng/1lô (Một trăm hai mươi triệu đồng);

+ Khu ki ốt tầng 1 kinh doanh mặt trong: 35.000.000đồng/1lô (Ba mươi lăm triệu đồng);

+ Khu ki ốt thoáng: 9.000.000 đồng/1 lô (Chín triệu đồng);

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 25/04/2022 đến trước 16h30’ngày 27/04/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Hòa Mạc.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 27/04/2022

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND phường Hòa Mạc từ 07h30' đến hết 11h30' ngày 26/04/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 28/04/2022 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hòa Mạc,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

 

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/thong-bao-ve-viec-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-diem-kinh-doanh-thue-co-thoi-han-tai-cho-hoa-mac-phuong-hoa-mac-thi-xa.aspx