Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Lục ; Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
  2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:Quyền sử dụng đất bao gồm62 lô không đầu tư hạ tầng, tại địa bàn xã Vũ Bản cụ thể như sau:

 (Khu vực 2,vị trí 1:Đường từ ngã ba thôn 3 đến đầu thôn 5: Từ nhà ông Lê Quang Soang thôn 3 đến nhà ông Trần Xuân Thể thôn 3)

Khu LK1:  Từ lô LK1 đến lô LK13;

 Khu LK2: Từ lô LK1 đến lô LK14;

 Khu LK3: Từ lô LK1 đến lô LK10;

 Khu LK4: Từ lô LK1 đến lô LK19;

 Khu LK5: Từ lô LK1 đến lô LK6;

 Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/m².

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Vũ Bản hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2021 đến hết 10h30’ ngày 06/12/2021.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Vũ Bản để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (Hai trăm nghìn đồng).

  1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô ( Ba mươi triệu đồng)

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 02;03/12/2021 đến hết 16h30'ngày 06/12/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí .… xã Vũ Bản.

Lưu ýHồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 06/12/2021.

Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 07h30' đến hết 11h00' ngày 06/12/2021 tại điểm thu tại UBND xã Vũ Bản.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 09h00' ngày 07/12/2021 (thứ ba)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Vũ Bản.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.