Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng; Địa chỉ: xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:Quyền sử dụng đất bao gồm20 lô, cụ thể như sau:

 Quyền sử dụng đất bao gồm 20 lô, cụ thể như sau:

  1. Khu vực 1:

Vị trí Đồng Dâu( Ông Dộc) - Thụy Sơn 2

- Lô B22 - giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m²

- Lô A8 - giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/m²

- Lô C16 - giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m²

- Lô G6 và lô C29 - giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m²

Vị trí Đồng Xẩm- Thụy Sơn 1.

- Lô A5 - giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m²

- Lô C15 và lô C16 - giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m²

  1. Khu vực 2:

Vị trí Ao Cầu Đá - Thụy Sơn 2

- Lô LK1 và lô LK2 - giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m²

Vị trí xóm 7(cũ) - Thụy Hồi Trại.

- Từ lô A1 đến lô A6 - giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/m²

- Từ lô B1 đến lô B4 - giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m²            

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Tân Sơn hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính các ngày 08/12/2021 đến 9h00’ ngày 27/12/2021.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký vị trí nào thì được đấu giá vị trí đó. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 23/12/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Tân Sơn để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

  1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước:

+ Khu vực 1:  100.000.000đ/1lô (Một trăm triệu đồng);

+ Khu vưc 2: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng);

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

Thời gian chuyển khoản: Trong các ngày 23;24/12/2021 và ngày 27/12/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Tân Sơn, vị trí……(theo đơn đăng ký tham gia đấu giá)

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Tân Sơn từ 14h00' đến 16h30' ngày 27/12/2021;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

 - Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 28/12/2021 (Thứ ba),

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tân Sơn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.