Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ:Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
  2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 08 lô:

- Lô A3 giá khởi điểm:  3.500.000 đồng/m².

- Lô A6 giá khởi điểm:  3.850.000 đồng/m².

- Lô A15: giá khởi điểm:  2.500.000 đồng/m².

- Lô B6; lô B10 giá khởi điểm:  2.000.000 đồng/m².

- Lô C10: giá khởi điểm:  2.750.000 đồng/m².

- Lô C12; lô C18 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Liêm Thuận để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 15/4/2022 đến hết 11h00' ngày 09/5/2022.

Lưu ý: -  Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất được bán tại cuộc đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 26/4/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Liêm Thuận để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô.

  1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/1lô (Bốn mươi triệu đồng)

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 09; 10/5/2022 và cho đến trước 16h30’ ngày 11/5/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Thuận.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 11/5/2022.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Liêm Thuận từ 08h00' đến 11h00' ngày 11/5/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30’ ngày 12/5/2022 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại UBND xã Liêm Thuận.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.