Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý; Địa chỉ: Tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

 Quyền sử dụng đất gồm 106 lô thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường D2:

* Khu LK2:

- Lô LK2-1; LK2-16; LK2-20, giá khởi điểm: 18.200.000đ/ m²

- Từ lô LK2-2 đến lô LK2-15; từ lô LK2-17 đến lô LK2-19, giá khởi điểm: 17.000.000đ/ m²;

- Lô LK2-33, giá khởi điểm: 16.000.000đ/m²;

 - Từ lô LK2-21 đến lô LK2- 32, giá khởi điểm: 15.000.000đ/ m².

* Khu LK3:

- Lô LK3-1; LK3-6, giá khởi điểm: 16.000.000đ/ m²;

- Từ lô LK3-2 đến lô LK3-5, giá khởi điểm: 15.000.000đ/ m²;

- Lô LK3-19; LK3-24, giá khởi điểm: 14.900.000đ/ m²;

- Từ lô LK3-7 đến lô LK3- 18; từ lô LK3-20 đến lô LK3-23; từ lô LK3-25 đến lô LK3-36, giá khởi điểm: 14.000.000đ/ m².

* Khu LK6:

- Lô LK6-7; LK6-11, giá khởi điểm: 18.200.000đ/ m²;

- Từ lô LK6-1 đến lô LK6-6; từ lô LK6-8 đến lô LK6-10, giá khởi điểm: 17.000.000đ/ m²;

- Lô LK6-35, giá khởi điểm: 14.900.000đ/ m²;

- Lô LK6-36; LK6-37, giá khởi điểm: 14.000.000đ/ m²;

-Từ lô LK6-12 đến lô LK6- 34, giá khởi điểm: 12.000.000đ/ m².

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/6/2022 đến hết 17h00' ngày 11/7/2022.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (Hai trăm nghìn đồng).

  1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 170.000.000đ/1lô (Một trăm bảy mươi triệu đồng);

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 11/7/2022 đến trước 16h30’ ngày 13/7/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại phường Lê Hồng Phong.

Lưu ýHồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 13/7/2022.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 07h30' đến 11h00' ngày 13/7/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00’ ngày 14/7/2022 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 Sở Tư Pháp.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

 

Nguồn: https://stp.hanam.gov.vn/Pages/thong-bao-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-le-hong-phong-thanh-pho-phu-ly-637916171909914482.aspx