Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư.

Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý.


KHONG XOA.00_00_45_04.Still113.jpg

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý và xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm có tổng diện tích khoảng 135 ha, trong đó diện tích thu hồi thuộc địa bàn xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý khoảng 62,6 ha. Đây là khu đô thị mới với các tiện ích đô thị đồng bộ nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Thanh Liêm, có mật độ xây dựng trung bình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

KHONG XOA.00_00_55_03.Still114.jpg
KHONG XOA.00_00_11_00.Still108.jpg

Tại hội nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực lập quy hoạch đã thống nhất với đồ án quy hoạch khu đô thị Liêm Tiết- Liêm Cần đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch khi thực hiện phải rà soát kỹ ranh giới, hiện trạng của các khu đất; phải đảm bảo hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống tưới, tiêu cho các diện tích đất nông nghiệp còn lại. Khi triển khai dự án phải thống nhất, đồng bộ, khớp nối hạ tầng dự án…Các ý kiến tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư được đại diện đơn vị lập quy hoạch tiếp thu và nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh dự án đảm bảo theo quy định./.