Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Duy Tiên

Năm 2022, các cấp, ngành của thị xã Duy Tiên đã tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi đất phục vụ xây dựng các dự án, nhất là những dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong tổng số 31 dự án đã và đang giải phóng mặt bằng (GPMB) đến nay thị xã đã hoàn thành 9 dự án; 6 dự án cơ bản hoàn thành; 16 dự án đang triển khai.

 Đối với những dự án lớn, phức tạp, thị xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo và tổ chức thực hiện.Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB; đồng thời thực hiện tốt quy trình công khai, dân chủ trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tăng cường phối hợp giữa UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và có biện pháp kiên quyết đối với những hộ không chấp hành, cố tình không bàn giao mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Duy Tiên
Nhờ đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến Đường Lê Công Thanh đoạn qua phường Hoàng Đông (Duy Tiên) đã sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến nay thị xã đã hoàn thành 9 dự án lớn như: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam diện tích thu hồi 22,9 ha, 217 hộ ảnh hưởng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh diện tích 7,6 ha, 138 hộ ảnh hưởng; Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn diện tích 4,9ha, 60 hộ ảnh hưởng; Dự án đường kết nối từ QL38 đến Cụm công nghiệp Châu Giang diện tích 4,14ha, 49 hộ ảnh hưởng. Dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc (giai đoạn 2) diện tích 5,22ha, 65 hộ ảnh hưởng; Dự án trung tâm hành chính xã Tiên Sơn diện tích 1,6ha, 35 hộ ảnh hưởng; Dự án tổ hợp giáo dục và đào tạo Khu Đại học Nam Cao diện tích 11,91ha, 53 hộ ảnh hưởng; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an phường Hòa Mạc và Công an phường Hoàng Đông diện tích 0,19ha, 35 hộ ảnh hưởng; Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đền bà Quận đến Trường Mầm non Trại Quan Nha, phường Hòa Mạc diện tích 0,27ha, 44 hộ ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, với 6 dự án cơ bản hoàn thành là: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (trục 3), trong đó phần đất ở và tài sản của các hộ khu dân cư phường Tiên Nội hiện đang phối hợp với đơn vị đo đạc làm trích đo điều chỉnh, tách đất và bố trí tái định cư (TĐC) cho một số hộ tại Khu TĐC Ngô Thượng.

Tại phường Hoàng Đông thu hồi đất ở của 7 hộ và 01 hộ có tài sản nằm trên đất UB. Dự án đường kết nối từ QL38- Khu Đại học Nam Cao (đường 68m) hiện còn 3 hộ chưa nhận tiền đất thổ cư và thị xã đã bố trí TĐC 19 suất đồng thời ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của một hộ; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 01, 02) phường Bạch Thượng diện tích 6,53ha với 140 hộ ảnh hưởng đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay còn 2 hộ chưa nhận tiền; Dự án xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Duy Hải (giai đoạn 2) diện tích 1,74ha với 24 hộ ảnh hưởng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, còn 03 hộ chưa nhận tiền trên diện tích 811,5 m2.

Dự án xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 tại phường Duy Hải diện tích 17,92ha với 122 hộ ảnh hưởng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay một số hộ dân không ủng hộ việc kiểm đếm với diện tích 13.440 m2; Dự án Khu nhà ở Chợ Lương diện tích 15,89ha với 181 hộ ảnh hưởng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền, nhưng còn 05 hộ chưa nhận tiền diện tích thu hồi là 8.187 m2.

Trên địa bàn thị xã hiện nay đang triển khai mới với tổng số 16 dự án: Dự án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam diện tích 23,02 ha tổng số 433 hộ ảnh hưởng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng (giai đoạn I) diện tích 100 ha tổng số 697 hộ ảnh hưởng; Dự án xây dựng mở rộng nghĩa trang phường Bạch Thượng phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng về phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng (giai đoạn I) diện tích 1,25ha tổng số 88 hộ ảnh hưởng, các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đang thực hiện chi trả tiền.

Riêng dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị phường Duy Minh và phường Duy Hải còn 20 hộ chưa nhận tiền với diện tích là 6.662 m2; Dự án xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Châu Giang và phường Hòa Mạc sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 55 hộ; Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc còn 4 hộ chưa nhận tiền lý do giá đền bù thấp.

 Ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã cho biết: Năm 2023, Duy Tiên sẽ hoàn thành công tác GPMB các dự án còn dang dở, trong đó tập trung vào một số dự án lớn như: Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2); Dự án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam; Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc... Đồng thời hoàn thành công tác GPMB các dự án đang triển khai như: Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông... và tiếp tục thực hiện tốt việc GPMB các dự án mới.

 

 Phùng Thống

https://baohanam.com.vn/moi-truong-do-thi/tap-trung-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-trong-diem-o-duy-tien-94329.html