Nhà đất cần mua Hà Nam

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Thành phố: Hà Nam. Có 1 nhu cầu.

Nhà đất cần mua Hà Nam

Nhân Khang, Đồng Lý, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

Mua đất để trồng cây.