Thị trường

Đất thôn thá bây giờ bảo nhiêu tiền 1m2 ạ

Người gửi: Trương Đạo | Thời gian gửi: 20-10-2018 20:08 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 1085 )

Thông tin dự án

Trương Đạo

Nội dung

Đất thôi thá bâý giờ bảo nhiêu 1m2 bậy

Trả lời câu hỏi ?

Bđs

Người gửi: Nguyễn đức tâm | Thời gian gửi: 10-07-2019 07:13 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1269 )

Mua bán BĐS

Nguyễn đức tâm

Nội dung

Tôi muốn tư vấn mua đất gần khu bv việt đức cơ sở 2 phủ lý hà nam

Trả lời câu hỏi ?