Thị trường

Bđs

Người gửi: Nguyễn đức tâm | Thời gian gửi: 10-07-2019 07:13 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1435 )

Mua bán BĐS

Nguyễn đức tâm

Nội dung

Tôi muốn tư vấn mua đất gần khu bv việt đức cơ sở 2 phủ lý hà nam

Trả lời câu hỏi ?