Duy Tiên tăng cường công tác quy hoạch đô thị và GPMB các dự án

ghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thị xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III

Trên cơ sở mục tiêu của nghị quyết, thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thị xã Duy Tiên được xác định là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và là đầu mối giao thông quan trọng phía Nam vùng Thủ đô Hà Nội. Do vậy, định hướng phát triển trọng tâm của thị xã sẽ trở thành trung tâm đô thị hiện đại, năng động, hiệu quả trong và ngoài khu vực. 

Từ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Duy Tiên đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án bảo đảm kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí quy định của đô thị loại III.

Theo quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2087 ngày 02/12/2021 thị xã hình thành 2 phân vùng, cụ thể: Vùng phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ (nội thị) có diện tích khoảng 9 nghìn ha bao gồm 9 phường: Hoàng Đông, Đồng Văn, Hòa Mạc, Yên Bắc, Tiên Nội, Châu Giang, Bạch Thượng, Duy Minh, Duy Hải và mở rộng 3 xã: Yên Nam, Tiên Ngoại, Tiên Sơn; vùng phát triển công nghiệp - cảng, dịch vụ cảng - nông nghiệp, diện tích khoảng 3 nghìn ha gồm các xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn.

Trên địa bàn có 7 phân khu để phát triển phù hợp với đặc điểm tự nhiên ở mỗi địa phương, từ đó đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Đến thời điểm này, thị xã đã điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại các phường và lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 ở các khu vực phát triển đô thị với diện tích 6.220 ha/12.092 ha (đạt 61,6%). Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của 41 dự án khu đô thị, diện tích 883 ha và hiện 7 khu đô thị đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, diện tích 167 ha. 

Về phát triển công nghiệp, đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 4 KCN, diện tích 972 ha và 3 cụm công nghiệp, diện tích 84 ha. Tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và hiện tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 80%. Tại Khu đại học Nam Cao thuộc địa phận thị xã có diện tích khoảng 380 ha, đến nay được nhà đầu tư xây dựng nền đường, khung chính và có 6 dự án chấp thuận đầu tư với diện tích 150,2 ha. Cũng tại đây, đang hoàn thiện các thủ tục thu hút dự án xây dựng tổ hợp giáo dục của Tập đoàn FPT, diện tích 11,9 ha. 

Về cơ sở hạ tầng giao thông khung của thị xã có 6 dự án được phê duyệt chiều dài gần 16 km và 2 dự án đang trình chấp thuận chủ trương đầu tư chiều dài 8,3 km. Cùng với đó, thời gian qua thị xã tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thiện đồng bộ việc cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, điện chiếu sáng trên các tuyến đường từ thị xã đến thôn, xóm, phố. 

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng xã hội như: trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế hiện đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia và quy định của ngành. Cũng tại thời điểm này, Duy Tiên đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung của thị xã tại khu vực Yên Nam, diện tích khoảng 20 ha.

Cùng với việc tăng cường công tác quy hoạch đô thị, thời gian qua thị xã đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hiện trên địa bàn có 25 dự án đang thu hồi đất xây dựng các công trình giao thông, khu đấu giá, nhà ở, KCN, khu đô thị. Đến nay, hầu hết các dự án đã cơ bản hoàn thành việc thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã cho biết: Mặc dù trong quá trình thực hiện GPMB, thu hồi đất một số dự án còn gặp một số vướng mắc như: gia đình chưa đồng thuận về giá hoặc chủ sử dụng đất không còn, chưa cử người đứng ra kê khai… Song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là việc phối hợp tích cực giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với trung tâm, công tác GPMB đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chính vì thế, dự án đã sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trong đó, điển hình như: Dự án KCN hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2) phạm vi ảnh hưởng ở 5 tổ dân phố của 3 phường: Tiên Nội, Đồng Văn, Hoàng Đông, đến hết năm 2021 tổ dân phố Hòa Trung (Tiên Nội) có 26 hộ đã bàn giao mặt bằng, diện tích hơn 25 nghìn m2 đất (đạt 100%); Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành (Yên Bắc) có 122 hộ ảnh hưởng ở 2 tổ dân phố (Văn Xá, Vũ Xá) trong đó có 95 hộ ở tổ dân phố Vũ Xá đã bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 69,2 nghìn m2 (đạt 100%); Dự án khu đô thị thương mại Hòa Mạc (giai đoạn 2) có 63 hộ bị thu hồi đất ở 2 tổ dân phố Đông Nội, Vân Kênh (Châu Giang), trong đó tổ dân phố Đông Nội có 42/42 hộ đã nhận tiền (đạt 100%); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng nút giao Vực Vòng (giai đoạn I) phạm vi ảnh hưởng của 2 tổ dân phố Văn Phái, Giáp Nhất (Bạch Thượng), số tiền hỗ trợ gần 157 tỷ đồng và hầu hết các hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng. 

Ông Bùi Đức Long, Chủ tịch UBND phường Bạch Thượng cho biết: Ngày 14/7/2021, phường nhận bàn giao cọc mốc GPMB. Tổ dân phố Giáp Nhất có 6 xóm (5, 6, 7, 8, 9, 10) với 537 hộ ảnh hưởng và 90 hộ ở tổ dân phố Văn Phái. Đến ngày 7/9/2021, UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất toàn bộ dự án với tổng số 627 hộ ảnh hưởng. Cuối năm 2021, 100% các hộ ở tổ dân phố Giáp Nhất đã nhận tiền, số hộ còn lại của dự án đã lập xong phương án bồi thường, công khai phương án để tổ chức chi trả theo quy định. 

 Để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, ngày 30/3/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành Nghị quyết số 03- NQ/TU về xây dựng phát triển đô thị đến năm 2030. Các cấp, ngành của thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung vào các nội dung: Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng phát triển đô thị; xây dựng nếp sống văn minh, gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định về lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, cảnh quan đô thị, đặc biệt thu hồi đất GPMB. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và tăng độ phủ của quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Công bố công khai rộng rãi các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, thiết kế đô thị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và làm căn cứ để kêu gọi đầu tư. Đa dạng các nguồn lực đầu tư, phát triển các dự án; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn. 

 Phùng Thống

 

Nguồn: BÁO HÀ NAM