Đất thôn thá bây giờ bảo nhiêu tiền 1m2 ạ

Người gửi: Trương Đạo | Thời gian gửi: 20-10-2018 20:08

Trong: Thông tin dự án | Trả lời: 1 | Lần xem: 1269

Trương Đạo

Chi tiết câu hỏi

Đất thôi thá bâý giờ bảo nhiêu 1m2 bậy

Câu hỏi liên quan