3 quý đầu năm, thị trường vật liệu xây dựng duy trì ổn định

Bộ Xây dựng đánh giá, trong 3 quý đầu năm 2017, thị trường vật liệu xây dựng vẫn duy trì ở mức ổn định.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời đảm bảo cân đối cung - cầu, các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai.

Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker vào khoảng 59,27 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt hơn 74% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu ước đạt khoảng 13,99 triệu tấn, tiêu thụ nội địa đạt khoảng 45,28 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho chủ yếu là clinker và ở mức không đáng kể.

vật liệu xây dựng
Thị trường vật liệu xây dựng duy trì ở mức ổn định. Ảnh minh họa

Sau 3 quý đầu năm, tính chung cả nước, gạch ốp lát sản xuất được 416 triệu m2, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; sản xuất kính xây dựng đạt khoảng 141 triệu m2 (quy tiêu chuẩn), bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh đạt 9,9 triệu sản phẩm, tăng 4%.

Bộ Xây dựng khẳng định, thị trường vật liệu xây dựng sẽ thường xuyên được theo dõi, cập nhật để kịp đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất để thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường.

(Theo Báo Xây dựng Online) 

TIN CŨ HƠN